Artikelen door

Thuiswerken : enkele tips

Tijdens de coronacrisis werkte een groot deel van Vlaanderen ineens thuis. Dat was voor de meeste mensen enorm wennen. Het verlies van het onderscheid tussen werk en privé, en het daarmee gepaard gaande gevoel om steeds bezig te zijn, het gemis van het dagelijks collegiaal contact en het afgeleid worden door spelende kinderen of thuiswerkende […]

Pater Damiaan van de langdurig zieken

Ons land telde in 2018 reeds 415.000 mensen die langer dan één jaar ziek thuiszitten. Het leidt geen twijfel, steeds meer werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden kampen met depressie, burn-out, een chronische ziekte of invaliditeit.   En wie niet werken kan, wordt bij vele bedrijven niet meer als “werk-nemer” beschouwd, want: “Iemand die lange tijd niet […]

Tijdens arbeidsongeschiktheid aan het werk als vrijwilliger

Ben je arbeidsongeschikt, dan ontvang je via je ziekenfonds een ziekte-uitkering. Je arbeidsovereenkomst is geschorst en je ontvangt een vervangingsinkomen zonder ervoor te werken. Werken hoeft dus niet. Toch zijn er mensen die verkiezen om toch aan de slag te gaan, als vrijwilliger, terwijl ze nog arbeidsongeschikt zijn. Sinds enige tijd is dit mogelijk om, […]

Re-integratie : stand van zaken eind 2019

Samenvatting van ‘Zieke Belgen: strengere regels, meer langdurig zieken’ van Roeland Byl , redacteur, uit Trends van 31/10/2019 Alle inspanningen om meer langdurig zieken aan het werk te krijgen ten spijt zijn er vandaag ruim 800.000 zieken, waarvan iets minder dan de helft al meer dan één jaar thuis zit. Het prijskaartje voor de overheid […]

Verlenging van arbeidsongeschiktheid bij burn-out

Eind april viel mijn oog op een artikel in HLN op basis van een interview met Prof. Lode Godderis over herstel burn-out, meer bepaald ging het over een proef van het drie maanden durende zorgtraject naar herstel burn-out. De professor meent dat “Huisartsen meteen 4 à 6 weken thuis zouden moeten schrijven”. Als argumenten voert […]