WAT ZEGGEN WERKNEMERS OVER ONS?

Klik voor andere getuigenissen…

RE-INTEGRATIE

Nee, ik heb geen toverstok die je met een ‘hocus pocus’ geneest. Maar ik kan je op je weg naar genezing voorbereiden om opnieuw aan de slag te gaan; mijn begeleidingstraject bespoedigt –zonder iets te forceren– een werkhervatting en zorgt ervoor dat de kans op herval wordt vermeden.

Ik ben bedrijfspsycholoog, geen therapeut…

Ik wil dit meteen duidelijk stellen, want het genezingsproces is iets waarin ik niet tussenkom en dat is iets tussen jezelf en je arts(en). Ik concentreer me op “mensen aan het werk” en heb ervaring in het wegwerken van barrières bij het terug aan de slag gaan. Ik kan door de drempel(s) naar werk te verlagen, jouw werkhervatting bespoedigen.

Ben je sinds enige tijd arbeidsongeschikte en wil je het werk hervatten, eventueel mits ander of aangepast werk, of geleidelijk aan, via een deeltijds uurrooster? Sinds begin 2017 heb je het recht om (gedeeltelijk/progressief) het werk te hervatten via een re-integratieplan. De grote lijnen van het re-integratietraject zijn als volgt:

Initiatief

Vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid heb je het recht om een re-integratietraject op te starten bij jouw werkgever. Ook jouw werkgever kan het initiatief nemen om een re-integratietraject op te starten; hij moet dan wel wachten tot je 4 maanden afwezig bent; voor mensen die reeds van voor 2016 afwezig zijn, dient hij te wachten tot 2018 om een re-integratietraject te starten. Het verzoek kan ook uitgaan van jouw behandelende arts en ook van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds; deze laatste heeft jouw instemming niet nodig.

Procedure

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (PAAG) maakt een gezondheidsbeoordeling en beslist over jouw tijdelijke/definitieve arbeidsongeschiktheid en over de mogelijkheid om aangepast werk te verrichten. Is de beslissing positief, dan dient jouw werkgever in overleg met jou en met PAAG re-integratieplan op te stellen; hij kan beslissen dat niet te doen; dan dient hij wel aan te geven dat aangepast werk  1) technisch of objectief onmogelijk is, of dat 2) het om gegronde redenen niet kan worden geëist. Het laatste woord ligt bij jou: het ben jij die als laatste beslist of je al dan niet instemt met het voorgestelde re-integratieplan.

Mijn bijdrage

Mijn begeleiding houdt ook praktisch dat ik je begeleid tijdens de gesprekken met jouw werkgever. Dat uiteraard alleen indien je dit wenst. In dat geval beperk ik mijn bijdrage tot jou vooraf informeren over je rechten en plichten, maar ook deze van de tegenpartij, zodat je goed voorbereid naar zo’n gesprek gaat.

Zeker als je erg opkijkt tegen het gesprek met jouw werkgever, voor velen een “zware confrontatie” die ze liever uit de weg gaan en voor zich uit schuiven, is mijn begeleiding zinvol: mijn aanwezigheid zorgt voor een akkoord in het belang van beide partijen! Mijn ervaring (en deze van de mensen die ik tot nog toe begeleidde) is vooralsnog uitsluitend positief : de sfeer is sereen, de communicatie open en de gemaakte afspraken duidelijk.

BURN-OUT (BORE-OUT)

Wat is burn-out?

Burn-out is een gezonde reactie op een ongezonde situatie.

Het is een belangrijk signaal dat er iets grondig fout is. En daar kan je zowel proactief als reactief wat aan doen! Waarom krijgt de ene wel een burn-out en de ander niet? Het heeft met meerdere factoren te maken. De belangrijkste zijn je persoonlijkheid, je werksituatie en je privésituatie. En ook al speelt werk een grote rol in het tot stand komen van een burn-out, toch is veranderen van werk zelden de beste oplossing. Eerst dringt zich een analyse op van wat tot de burn-out heeft geleid. Leren omgaan met stressfactoren zal je een betere garantie geven op een loopbaan zonder burn-out of zonder burn-out herval.  Loopbaanbegeleiding met een burn-outcoach kan je daarbij helpen.

En bore-out? Waar je bij bore-out het werken niet meer aankan, is het bij bore-out net het omgekeerde : het gaat over stress door verveling : het werk is saai, onder jouw niveau en biedt je geen uitdaging. En hoe vreemd het ook moge zijn, de symptomen zijn precies dezelfde en zo ook de begeleiding : ook hier betreft het een leren omgaan met stressfactoren.

Hoe verloopt een begeleidingstraject?

Bij Awell is de aanpak sterk afhankelijk van de persoon. Net als bij andere coaching- en begeleidingstrajecten, wordt er gewerkt vanuit het gedachtegoed van dr. Luc Swinnen.

Een typisch traject verloopt als volgt:

Bij het intakegesprek bespreken we je persoonlijk traject waarbij we oog hebben voor

  • wat tot de burn-out heeft geleid of hoe je je eigen burn-out risicoprofiel inschat
  • wat de energievoeders en de energievreters in jouw leven zijn
  • wat je graag anders zou willen. De thema’s die hier naar voren komen nemen we mee naar de verdiepingsgesprekken.

In de verdiepingsgesprekken nemen we overtuigingen, gebruikelijke werkmethodes, automatismen, etc. onder de loep. Wat wil je los laten, wat behouden, wat veranderen en hoe wil je dit bereiken? Je mag verwachten dat je na een coachinggesprek met veel vragen zit. Sommige antwoorden komen in de loop van het gesprek naar boven, andere in de dagen of weken die daarop volgen. Het tempo waarop antwoorden zich aanbieden en zaken helder worden is voor iedereen anders.

In de afrondingsfase maken we de balans op: wat heb je geleerd, welke inzichten heb je gekregen, wat zijn blijvende aandachtspunten, hoe ga je dit levendig houden?