Hoe verloopt het herstel van een burnout?

Steeds meer mensen – vaak de meest gedreven en verantwoordelijke mensen op de werkvloer – worden getroffen door een burnout. Het herstel neemt gemiddeld een zestal maanden in beslag, met een gelijkaardige periode van werkverzuim. Met de juiste ondersteuning en begeleiding door coach Paul Dondeyne van Awell kan je evenwel sneller herstellen. Bedrijfspsycholoog Paul Dondeyne beschikt over tientallen jaren ervaring als HR-verantwoordelijke, waarbij hij veel expertise vergaarde omtrent langdurig zieken en herstel van burnout. Een herstel van burnout verloopt steeds stapsgewijs. Naast individuele begeleiding van mensen die kampen met een burnout geeft Paul Dondeyne ook preventieve coaching aan bedrijven en leidinggevenden. Hij helpt hen om signalen van burnout bij hun medewerkers vroegtijdig te detecteren om werkuitval te voorkomen. Het tijdig herkennen van stressignalen en het voorkomen van een burnout is zowel voor de medewerker als de organisatie uiteraard veel beter dan een moeizaam en tijdrovend herstel.

Sommige medewerkers zijn gevoeliger voor een burnout dan andere. Meestal gaat het om je beste en meest betrokken medewerkers. Het zijn juist deze perfectionistisch ingestelde medewerkers die hun persoonlijke grenzen onvoldoende respecteren. Wanneer ze getroffen worden door een burnout, zijn ze volledig buiten strijd. Terwijl deze mensen voorheen barstten van energie, is er nu geen enkele fut meer.

Hoe verloopt een herstel van burnout?

Elk herstel van burnout loopt anders en hangt vooral af van individuele factoren. Gemiddeld moet je rekenen op een werkonbekwaamheid van zes maanden. Sommige mensen zijn evenwel na amper een maand al volledig hersteld, bij andere duurt het langer dan een half jaar. Coach Paul Dondeyne werkt met een pragmatische stapsgewijze aanpak.

Herbronnen

In de eerste fase van het herstel van een burnout moet je volledig tot rust komen. Paul Dondeyne hecht zeer veel belang aan buitenkomen, genieten van de natuur. Een wandeling zit daarom mee in het begeleidingstraject.

Wat verlang je echt van het leven?

Veel mensen zijn in een job gerold, maar deze functie is niet wat ze echt willen in het leven. Tijdens de talrijke gesprekken met Paul kom je tot dieper zelfinzicht. Wat verwacht jij van het leven? Waar haal jij energie uit? Waar liggen jouw passies? Dit zelfinzicht is noodzakelijk voor het maken van de juiste keuzes voor je verdere leven.

Nieuwe attitudes aanleren

Wanneer je tot zelfinzicht bent gekomen, is het tijd om nieuwe attitudes aan te leren. Hoe pas je jouw nieuwe zelfbewustzijn in de praktijk toe? Hoe trek je voor jezelf en anderen je grenzen? Wat is goed genoeg, zonder dat je opnieuw in perfectie valt? Hoe zorg je voor de juiste balans werk/privé? Al deze zaken komen in de laatste fase van het herstel van je burnout heel praktijkgericht aan bod.